SIENA - komplexné projektové a inžinierske služby v stavebníctve

PB180046

Pracujeme v oblasti služieb pre investorov, na realizácii stavebných investícií.
Poskytujeme služby v oblasti projektovej činnosti a inžinierskej činnosti, manažmentu investície a riadenia realizácie stavby. Poskytujeme rôzne služby s tým súvisiace.
 

Poskytujeme komplexné služby investorom v oblasti stavebníctva :
od vyhľadania pozemku, komplexnej projektovej prípravy investície, vybavení všetkých potrebných povolení, zastupujeme investora v styku s úradmi a poskytujeme odborné vedenie stavby až po užívacie povolenie.
 


l3

Máme odborníkov s vysokou kvalifikáciou s dlhoročnými skúsenosťami v stavebníctve.

Máme všetky technické normy, predpisy a zákony, ktoré potrebujeme k svojej činnosti.

Sme vybavení potrebnou výpočtovou technikou, hardvérom a legálnym softvérom.

Ako členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), máme prístup nielen k potrebným slovenským technickým normám, ale aj k najnovšej odbornej literatúre a iným potrebným informáciám.

Riadime sa ním, a plne dodržujeme etický poriadok SKSI.
 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY NAŠEJ FIRMY

v chronologickom usporiadaní

1992

Zavedenie výroby obalov IVANOVCE
Polyfunkčný objekt Trenčianska Teplá

1993

Areál SOUP Záblatie - pavilón praktického vyučovania
Plynová kotolňa pre Potravinársky kombinát Trebišov
Polyfunkčný objekt Okresná správa pôšt a Pošta 1 Dolný Kubín


1994

METALWERK WÚ Lippendorf, Sachsen ( Germany )
Produktionshalle ERATEC in Zittau, Sachsen ( Germany )

1995

Mehrzweckhalle Schlattingen, ( Schweiz )
Areál SOUP Záblatie - telocvičňa
Rekonštrukcia sídla firmy STIVAL


1996

Dostavba a rekonštrukcia areálu SOU Odevné Trenčín
Predajno - administratívne centrum K+K Trenčín
Prístavba laboratórnej časti ŠZÚ Trenčín


1997

Bytové domy na sídlisku CII v Dubnici nad Váhom
Areál CHIPS a.s.Slovakia -neskôr INTERSNACK a.s. Slovensko
Telocvičňa ZŠ Bolešov


1998

Polyfunkčný objekt SSP a.s. Trenčín
Neubau einer Industrienlage Gebaude 1 - 8, Stotternhelm - Erfurt, ( Germany )
ukončenie prác v roku 1999


1999

Areál firmy SSP, Trenčín
Areál firmy INTEREX plus, Trenčín


2000

Dostavba areálu INTERSNACK a.s.Slovensko
Predajný sklad PORCELA plus Trenčín
Nadstavba Slov. telekomunikácií, Trenčín


2001

Prevádzkový areál firmy GSI, Nováky
Areál - SOU Obchodné, Kaderníctvo a kozmetika, Trenčín
Areál firmy IMEG, Košeca (Marangon, Taliansko)
OD Kaufland TDI


2002

Rekonštrukcia budovy TRELLIS, Trenčín
Nadstavba SOU Odevné, Trenčín
Areál firmy KVETA, Trenčianske Stankovce


2003

Supermarket BILLA, Myjava
Rehabilitačný bazén DEMY, Trenčín
Hotely CK Pressburg, Piešťany - rekonštrukcia
LC Kaufland Ilava, TDI


2004

Supermarket BILLA, Handlová
Supermarket BILLA, Banská Štiavnica


2005

Polyfunkčný objekt – DOM SLUŽIEB, Nové mesto nad Váhom
Prístavba expedičnej haly ADLO, Drahovce
Nájomný dom, Kapitulská 17, Banská Bystrica
Bytové domy Východná, Trenčín


2006

Centrun seniorov Sihoť, Trenčín
Prevádzka firmy BOKA, Košeca
 

2007

Dostavba výrobného areálu ADLO, Drahovce
Centrum seniorov – penzión, Sihoť, Trenčín

 

2008

Dostavba výrobného areálu ADLO, Drahovce
Autosalón SUZUKI, Trenčín
Bytový dom, Dolné Sŕnie
Inžiniersko-investorská činnosť, Kaufland Ilava


2009

Experimentálne energetické zariadenie, Malé Bielice
IBV Na kameni, Trenčín - Kubra


2010

Budova firmy ADLO Česká republika, Praha
Úpravy v areáli R1, Bratislava


2011

Zefektívnenie spotreby energií, výrobný areál Vaillant Slovakia
Odstránenie teplotechnických problémov, bytový dom J. Zemana, Trenčín
Architektonická, objemová a dispozičná štúdia Gleistein Ropes
Polyfunkčný objekt Pelikán, Trenčianska Turná  
 

2012

Obnova kultúrnej pamiatky Kláštorisko Skalka
Odstránenie teplotechnických problémov bytového domu Kyjevská, Trenčín
TDI Kaufland Ilava a TDI Kaufland Nové Mesto nad Váhom
Zatavovacia štúdia Park Riviera Liptovská Sielnica
 

2013

Konštrukcia prestrešenia preluky výrobných hál Drahovce
Prístavba firmy KVETA Trenčianske Stankovce
Oprava porúch nosných konštrukcií ŠZŠI Trenčín
Rodinné domy Ivanovce a Podlužany
 

2014

Štúdia výrobného areálu Saver
Výrobná budova Gleistein Trenčín
IIČ Kaufland
Projekt VVE Dubnica nad Váhom  

 

2015

Stavebné dozory Obnovy bytových domov
MŠ a CVČ Veľké Bierovce
Montážna a výrobná hala WILO Trenčín


2016

Obnova bytového domu Žilinská
Hliniková konštrukcia čistej zóny Foxcon Nitra
Skladová hala JVAV Trenčín
Prestavba AB-VT Trenčín
Sanácia stropu zauhlovne


2017

Zmena stavby – AB Výroba tepla Trenčín
Prístavba skladov Semco Dubnica nad Váhom
ObU a KD Trenčianska Turná – zvýšenie energetickej účinnosti objektu


2018

IIČ TDI LC Kaufland Ilava
Projekt rodinnej vily v Prahe

Stavebné dozory Obnovy bytových domov
Projekt rodinnej vily v Bratislave


2019

SD Výrobný areál v Beluši
Prístavba Fiat a Jeep Trenčín
Výrobná hala ADLO Drahovce


2020

Projekt Palackého 21 Trenčín
Revitalizácia a nadstavba MŠ Tr.Turná

Rodinný dom Vinohrady