Rekonštrukcia historickej drevenice (18.stor.) vo Vyšnej Boci